ITU - 29
CQ - 15
©  LRG - Liepājas Radio Amatieru Grupa
Ziedojums ( atbalsts ) Liepājas VHF un UHF retranslatoru uzturēšanai un turpmākai attīstībai.
  Ziedotāju ( atbalstītāju ) saraksts un ziedotā summa ...
CALL Summa €
YL2UI 100.00
YL3CAAK 60.00
YL3CAAD 50.00
YL3GIE 50.00
YL3BF 50.00
YL3ALL 50.00
YL2QG 50.00
YL3CAAE 25.00
YL3CAAJ 20.00
YL2QS 20.00
YL3GY 20.00
YL3AGJ 15.00
YL3IM 5.00
   
   
   
Nefinansiālais atbalsts ...
YL3GIE Elektroenerģijas patēriņa skaitītājs
YL3GIE Barošanas bloks 12 V / 25 A
   
   
   
   
Paldies par Jūsu ziedojumu ( atbalstu ) !
                              No 2017 gada  14. septembra testa režīmā Liepājā darbojās 430 Mhz retranslātors. Tā darbību nodrošināja YL2UI ( Egila) entuziasms un nekautrēsimies teikt  - naudas maciņš.
Tika iegādāts dupleksera filtrs, sagādātas lietotas radiostacijas, kurām bija lemts pārtapt par retranslātoru.

Šobrīd ir pienācis kritisks brīdis - UHF retranslātoru ir jāpārveido, lai tas spētu darboties ciparu / analogajā režīmā un jāpārvieto uz piemērotāku vietu.

                                Lai sekmīgi veiktu minēto, ir nepieciešams iegādāties antenu, kabeli, nelielu mastu, WP kasti. Nedrīkst aizmirst arī par izdevumiem, kuri būs saistīti ar elektroenerģiju un interneta pieslēgumu.

Neaizmirsīsim arī VHF retranslātoru Dunalkā, kuram, sākoties izplatības sezonai, būs jātgriežas savā QTH pēc profilakses darbiem.

   Ņemot vērā augšminēto, ir lūgums finansiāli atbalstīt minētos pasākumus un ieceres.
                                     Šim nolūkam piedāvājam izmantot PayPal’u.

Ziedojuma ( atbalsta) summa nav noteikta, katrs rīkojas pēc saviem ieskatiem un iespējām, taču vienlaicīgi lūdzam kritiski izvērtēt savas finansiālās iespējas. Jo vairāk tamdēļ, ka šis atbalsts nav domāts kā vienreizējs  - Jūs varat kļūt par pastāvīgu šo projektu atbalstītāju !

Ja kaut kādu iemeslu dēļ Jums nav iespējams izmantot PayPal'a piedāvāto iespēju, bet vēlme ziedot (atbalstīt) tomēr ir, lūdzam kontaktēt ar YL2UI  ( Egils ), izmantojot jebkuru saziņas veidu !