ITU - 29
CQ - 15
©  LRG - Liepājas Radio Amatieru Grupa
Liepājas  VHF & UHF  web SDR.
Šī projekta turpmākā attīstība atrodas izvērtēšanas stadijā ....