VHF un QRP HF ekspedīcija uz Pūsēnu kalnu. 2006.g. 16.septembris