Liepājas retranslatora YL2RLI remonts un pārvietošana uz jauno QTH.
2015 gada oktobris.
Home