YL-0134 aktivācija no Liepājas ezera dabas lieguma,
WWFF programmas ietvaros. 2018 gada 8. septembrī.
Home Up