Liepājas Radioamatieru Grupas ( LRG ) 25 gadu jubilejas
svinības 2020 gada 21 - 23 augustā @ YL2CI QTH "Ķikuri".
Home Up