ITU - 29
CQ - 15
©  LRG - Liepājas Radio Amatieru Grupa
Ziedojums ( atbalsts ) Liepājas VHF un UHF retranslatoru uzturēšanai un turpmākai attīstībai.
  Ziedotāju ( atbalstītāju ) saraksts un ziedotā summa ...
CALL Summa €
YL2UI 100.00
YL3ALK ex YL3CAAK 60.00
YL3AME ex YL3CAAD 50.00
YL3GIE 50.00
YL3BF 50.00
YL3ALL 50.00
YL2QG 50.00
YL3GY 50.00
YL3ALA ex YL3CAAE 25.00
YL3CAAJ 20.00
YL2QS 20.00
YL3AGJ 15.00
YL3IM 5.00
   
   
   
Nefinansiālais atbalsts ...
YL3GIE Elektroenerģijas patēriņa skaitītājs
YL3GIE Barošanas bloks 12 V / 25 A
   
   
   
   

Liepājas Radioamatieru Grupas  ( LRG ) valde izsaka pateicību visiem, kuri materiāli atbalstījuši Liepājas retranslatoru darbību un attīstību.
Šobrīd  materiālā atbalsta pieņemšana ir pārtraukta !